شهن | شاهين |

شهن | شاهين |
الوسيط
(الشاهينُ): طائر من جوارح الطَّير وسِبَاعِها، من جنس الصقر. (مع). و- عمود الميزان. (مع). (ج) شواهين، وشياهين

Arabic modern dictionary. .

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”